Ηλεκτρικές & Μηχανικές Ταλαντώσεις

Νέα - διορθώσεις
Πρόσθετη Θεωρία
Aσκήσεις
Ερωτήσεις
Φύλλα εργασίας
Υλικό δωρεάν
Παραδείγματα
Περιεχόμενα!

TAL_2.jpg (4674 bytes)

Εάν η διδασκαλία της φυσικής ευνοείται προνομιακά από το Internet, τα φαινόμενα των ηλεκτρικών και μηχανικών ταλαντώσεων έχουν την τιμητική τους, ευνοούνται  σκανδαλωδώς.

Για κάθε έννοια, για κάθε φαινόμενο έχουμε την αντίστοιχη προσομοίωση και όχι μόνο μία!

Αυτές οι προσομοιώσεις περιέχονται στο βιβλίο "Ταλαντώσεις ηλεκτρικές και μηχανικές" που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Προσομοιώσεις όπως:

 1. Κύκλωμα L-C
 2. Μεταβολές μεγεθών (ενέργειας - V - I) στο κύκλωμα L-C
 3. Φθίνουσα ταλάντωση (για διαφορετικές τιμές της σταθεράς απόσβεσης)
 4. Εξαναγκασμένη ταλάντωση
 5. Συντονισμός
 6. Συντονισμός σε κύκλωμα R-L-C
 7. Κυκλική κίνηση και γραμμική αρμονική ταλάντωση
 8. Σύνθεση ταλαντώσεων
 9. Σύνθεση ταλαντώσεων που οι συχνότητές τους είναι η μια πολλαπλάσια της άλλης
 10. Διακρότημα
 11. Σχήματα Lissajous

Δίνονται: θεωρία, αναλυτικές ερωτήσεις - απαντήσεις σε συνδυασμό με τις προσομοιώσεις - εικονικά εργαστήρια και λυμένες ασκήσεις.

Μπορεί έτσι:

ο καθηγητής να παρουσιάσει κάθε θέμα με προφανή σύμμαχο τη δύναμη της εικόνας, αλλά κύρια τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης.
ο μαθητής να επαληθεύσει τις γνώσεις του.   

Μην ξεχνάται ότι υλικό - προσομοιώσεις για όλες τις ενότητες της φυσικής θα βρίσκετε στη διεύθυνση: www.gutsias.8k.com ή http://www.geocities.com/gutsi1


FastCounter by bCentral

TAL_2.jpg (4674 bytes)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

 

Αντώνιος  Ι. Γκούτσιας - Φυσικός,  gutsi1@yahoo.com    &   gutsi1@hotmail.com   Last modified: 22/12/2001.